Budapest

Interventi street non commissionati, Budapest 2013